Obowiązki wydawnictwa w zakresie przekazywania dzieł - Wiedza & Praktyka | Śląska Akademia Nauki i Rozwoju

Obowiązki wydawnictwa w zakresie przekazywania dzieł

Nadrzędna kategoria: Wydawnictwo
Poprawiono: 23 wrzesień 2021

Wydawnictwo ma obowiązek przekazać Bibliotece Narodowej w Warszawie i Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie oraz bibliotekom uprawnionym egzemplarze obowiązkowe.

 (zob. Gdzie przekazywane są są egzemplarze obowiązkowe). Dotyczy to także kolejnych wydań tego samego dzieła.

Źródło: Ustawa z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych (Dz.U. 1996 nr 152 poz. 722)

Back to top