Kim są recenzenci - Wiedza & Praktyka | Śląska Akademia Nauki i Rozwoju

Kim są recenzenci

Nadrzędna kategoria: Wydawnictwo
Poprawiono: 23 wrzesień 2021

Kto może recenzować publikacje naukowe? Osoba, która ma być recenzentem jest niezależnym ekspertem. Nie ma wymogu stopnia czy tytułu naukowego, który ekspert powinien posiadać. Recenzent zna się na zagadnieniu, któremu jest poświęcona publikacja oraz nie zachodzi konflikt interesów. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów. 

Wyznacznikiem kompetencji potencjalnego recenzenta jest nie tylko jego wiedza, poświadczona znaczącym dorobkiem naukowym, lecz także reputacja rzetelnego recenzenta. Wydawnictwo zwraca się z prośbą o sporządzenie recenzji do poszczególnych specjalistów, pokładając zaufanie w ich wiedzy i solidności. Ważnym kryterium decydującym o uznaniu samego siebie za specjalistę w danej dziedzinie jest, oprócz poczucia kompetencji lub jej braku, fakt posiadania dorobku naukowego w danej dziedzinie bądź co najmniej prowadzenia wykładów lub seminariów w jej obszarze.

Back to top