Nasze zasady - Wiedza & Praktyka | Śląska Akademia Nauki i Rozwoju

Kurs
skype'owy 

Księgowość
30 godz. 

500.000 happy customers 1.255+ zadowolonych klientów 100% satisfaction 100% satysfakcji Best price guaranteed Najniższe ceny zagwarantowane Always personal help Dzwoń i pytaj o inne kursy, także stacjonarne!

Na podstawie § 1 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szczególnych wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli program kursu pedagogicznego powinien obejmować łącznie co najmniej 270 godzin

Dalej...

Zgodnie z programem ramowym MEN dla kursu kwalifikacyjnego dla oświatowej kadry kierownicze do uzyskania kwalifikacji należy odbyć pozytywnie ocenioną praktykę kierowniczą w wymiarze nie mniejszym niż 26 godzin w placówce wskazanej przez właściwe dla miejsca zatrudnienia kursanta Kuratorium Oświaty.

Dalej...

Regulamin kursów w trybie kształcenia na odległość organizowanych przez Śląską Akademię Nauki i Rozwoju w świetle przepisów systemu oświaty. Regulamin określa ramowe obowiązki organizatora szkoleń, konsultantów oraz uczestników, podając podstawowe definicje, warunki rejestracji oraz zasady ustalania opłat ponoszonych przez uczestników.

Dalej...

Na podstawie program kursu pedagogicznego opracowanego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. 2019 poz. 391) kurs dla instruktorów praktycznej nauki zawodu powinien obejmować łącznie co najmniej 40 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 8 godzin praktyki metodycznej (tzw. umiejętności dydaktyczne).

Dalej...
w górę