Praktyki kierownicze - Wiedza & Praktyka | Śląska Akademia Nauki i Rozwoju

Praktyki kierownicze

Zgodnie z programem ramowym MEN dla kursu kwalifikacyjnego dla oświatowej kadry kierownicze do uzyskania kwalifikacji należy odbyć pozytywnie ocenioną praktykę kierowniczą w wymiarze nie mniejszym niż 26 godzin w placówce wskazanej przez właściwe dla miejsca zatrudnienia kursanta Kuratorium Oświaty.

Kuratorium Oświaty deklaruje wskazać opiekuna, którym będzie doświadczony dyrektor placówki lub szkoły.

w górę