Aktualności

Zgłoszenie udziału w Konferencji wraz z abstraktem artykułu naukowego: 31 marca 2018 r. Wniesienie opłaty konferencyjnej oraz dostarczenie pełnej wersji artykułu naukowego: 15 kwietnia 2018 r. Przeprowadzenie procedury recenzyjnej: 30 kwietnia 2018 r.

Zgłoszenie udziału w Konferencji wraz z abstraktem artykułu naukowego: 15 kwietnia 2018 r. Wniesienie opłaty konferencyjnej oraz dostarczenie pełnej wersji artykułu naukowego: 15 kwietnia 2018 r. Przeprowadzenie procedury recenzyjnej: 20 kwietnia 2018 r.

Innowacyjność w tworzeniu przedsiębiorstw i ich sukcesie. Ponadto coraz szersze uznanie zyskuje potrzeba bardziej zrównoważonej innowacyjności, łączącej aspekty ekonomiczne, ekologiczne i społeczne. Wyzwania te w połączeniu z ograniczonymi zasobami wewnętrznymi oraz wysokim ryzykiem i złożonością nasilonego sieciowania (społecznego) w ramach innowacyjności i przedsiębiorczości powinny nakłonić decydentów i innych interesariuszy do stymulowania i zapewniania niezbędnych środków na rzecz innowacyjności i przedsiębiorczości. Celem konferencji jest prezentacja znaczenia procesów zarządzania innowacjami w konkurencyjnej i globalnej gospodarce oraz dyskusja nad aktualnymi problemami innowacji i przedsiębiorczości. Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli nauki oraz praktyki zainteresowanych problematyką innowacji i przedsiębiorczości. Podczas konferencji odbędzie się PANEL DOKTORANTÓW wraz z warsztatami pracy naukowej  dedykowany młodym pracownikom nauki, doktorantom, uczestnikom studiów doktoranckich.

Czas trwania: 9:30 - 10:30

Newsletter SMS

w górę