Aktualności

Jak wykorzystywać w edukacji nowoczesne metody np. Lean Startup, Design Thinking czy User Experience? Jak zbudować doskonałe Student Experience, by przyciągać nowe pokolenia studentów i sprawić, by proces edukacyjny był dla nich atrakcyjny? Jak efektywnie współpracować z biznesem? Na te i wiele innych pytań odpowiadać będzie nasza konferencja Lean Edu.

Jest ona skierowana do wszystkich osób zainteresowanych edukacją – od wykładowców akademickich, poprzez nauczycieli szkolnych i przedszkolnych, aż po pracowników i władz uniwersyteckich, a także studentów i osób z biznesu współpracujących ze środowiskiem akademickim i szkolnym.

PRELUDIUM – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.
Wnioskodawca zobowiązany jest do dokonania rejestracji w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania), jako redaktor wniosku (www.osf.opi.org.pl);
wypełnienia odpowiedniego typu wniosku wraz z załącznikami, znajdującego się
w systemie OSF; wysłania drogą elektroniczną kompletnego wniosku wypełnionego on-line wraz z niezbędnymi załącznikami; wydrukowania wniosku i opatrzenia go wymaganymi podpisami i pieczęciami; przesłania/doręczenia wydrukowanego wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami,
w zakresie wskazanym przez system OSF, do siedziby Narodowego Centrum Nauki, na adres: ul. Królewska 57, 30-081 Kraków.. Do konkursu przyjmowane są wyłącznie wnioski kompletne i spełniające wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o konkursie.
Więcej na: https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy

Konferencja nawiązuje do obchodów 120-lecia nauk o zarządzaniu w Polsce, których rozwój jest ściśle związany z nazwiskiem profesora Karola Adamieckiego, światowej sławy polskiego teoretyka i praktyka zarządzania. Dzień 151 rocznicy urodzin prof. Karola Adamieckiego to okazja do zaprezentowania i dyskusji nad najnowszymi osiągnięciami, obowiązującymi trendami i wyzwaniami w naukach o zarządzaniu, a także oceny rozwoju i perspektyw w różnych kierunkach zarządzania.

Gorąco zapraszamy do wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu. Szczegółowe informacje na temat konferencji oraz formularz rejestracyjny zamieszczono na stronie: http://www.wsb.edu.pl/o-konferencji,m,adam,4055

W co wierzymy

w górę