Kurs pedagogiczny dla trenerów i wykładowców pozaszkolnych form edukacyjnych

Czas trwania i sposób organizacji kursu

Kurs trwa 70 godziny lekcyjne w systemie kształcenia na odległość, w którym przekazywanie treści kształcenia oraz sprawdzanie przebiegu i efektów kształcenia odbywa się z zastosowaniem dostępnych technik komunikacyjnych, w szczególności: Internetu, bez stałego i bezpośredniego kontaktu nauczającego i uczącego się.

Uzasadnienie prawne

Zaświadczenie wydano na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632). 

Plan ramowy szkolenia

  Szkolenie podzielone jest na 3 sekcje:
 • Wybrane zagadnienia z pedagogiki 15 godzin;
 • Wybrane zagadnienia z psychologii 15 godzin;
 • Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania 40 godzin.

 

Sposoby sprawdzania efektów kształcenia

  Bieżące
 • Ocena z aktywności na zajęciach.
 • Końcowe
 • Test.

Wykaz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych

Uczestnicy kursu otrzymują dostęp w trakcie trwania kursu do treści w wersji elektronicznej.

Środki stanowiące wyposażenie środowiska dydaktycznego:

 • aplikacja (platforma) nauczania zdalnego w sieci Internet, dostępna przez przeglądarkę internetową.
 • Środki dydaktyczne dla uczestników szkolenia to:
 • teksty przedmiotowo- metodyczne.

Szczegóły

Jeśli to jest kurs na odległość, prosimy zignorować datę rozpoczęcia i zakończenia kursu!

Od 2017-01-12
Do 2020-01-19
Rejestracja do 2021-07-11
Opłata 599,99PLN
Prowadzi Zespół Akademii
Godzin 70
Wymagania Brak
Forma Kurs jest realizowany w formie kształcenia na odległość. Zatem bez bezpośredniego kontaktu nauczającego i uczącego się, ale z możliwością stałej konsultacji z prowadzącymi zajęcia, materiały dydaktyczne analizujecie samodzielnie w dogodnej dla Was porze.
Start Wszystkie instrukcje uzyskasz e-mailem po wypełnieniu formularza. Kurs rozpoczyna się w momencie, jak uzyskacie e-mailowe zaproszenie do kursu (zaproszenie wysyłamy po zaksięgowaniu opłaty). W zaproszeniu jest link do otwarcia osobistej strony WWW, która przedstawia treści do samodzielnej analizy. W tle pedagog, psycholog oraz koordynator kursu dyskretnie śledzą Twoje postępy, możesz się też zapytać ich: są do Twojej dyspozycji.
Miejsce Internet
599,99PLN
Poleć to wydarzenie:
w górę