Kurs kadrowo-płacowy-Księgowość i kadry - Wiedza & Praktyka | Śląska Akademia Nauki i Rozwoju

Kurs
z zaświadczeniem MEN

Kadry i Płace
100 godz. 

500.000 happy customers 1.255+ zadowolonych klientów 100% satisfaction 100% satysfakcji Best price guaranteed Najniższe ceny zagwarantowane Always personal help Dzwoń i pytaj o inne kursy, także stacjonarne!

Kurs kadrowo-płacowy

100 godzinny (w tym20 h stacjonarnie, 16.00-21.00 poniedziałek i wtorek) kurs adresujemy do osób, które przygotowują się do podjęcia pracy w działach płacowych oraz osób pracujących w innych działach, które w swojej pracy wykorzystują podstawową wiedzę z tego zakresu. Nawet 20h indywidualnych konsultacji oraz dodatkowo spora dawka wiedzy praktycznej i prawniczej przez internet. Program przygotowany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami i obejmuje wiele ćwiczeń praktycznych. Intensywne szkolenie przeznaczone dla początkujących. Czego się tam nauczymy? Seminarium kładzie wielki nacisk na praktykę: nabytą wiedzę będziecie mogli przetestować na miejscu. Wykładowca przećwiczy z Wami konkretne przykłady.

Program ramowy:

Nawiązanie stosunku pracy

W tej sekcji znajdują się lekcje: Nawiązanie stosunku pracy. Przeznaczona jest dla stron stosunku pracy, które pragną świadomie kształtować treść umowy o pracę.

 1. Nawiązanie stosunku pracy Lekcja
 2. Przetwarzanie danych Zasób
 3. Wykaz badań dla określonych stanowisk pracy Zasób
 4. Wzory dokumentów Zasób

Obliczanie wynagrodzeń

W tej sekcji odbędą się ćwiczenia (z rozwiązaniami):

 1. Nowy pracownik. Lekcje
 2. Dodatek wyrównawczy dla ciężarnej Lekcje
 3. Dodatek wyrównawczy a minimalne wynagrodzenie Lekcje
 4. Praca w godzinach nadliczbowych Lekcje
 5. Wynagrodzenie normalne a wynikające z osobistego zaszeregowania Lekcje
 6. Wynagrodzenie za pracę w święto Lekcje
 7. Lista płac w xls Pliki
 8. Zasady podlegania ubezpieczeniom ZUS oraz ustalania podstawy wymiaru składek osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych Pliki

Gospodarowanie czasem pracy

W tej sekcji znajdują się lekcje: Czas pracy. Lekcja ma ułatwić ułatwić wprowadzenie aktualnych zasad gospodarowania czasem pracy.
Kolejne lekcje: Podróż służbowa, Praca w godzinach nadliczbowych, Elastyczne formy zatrudnienia oraz Pracownik mobilny zwiazane są z tendencją do uelastyczniania przepisów o czasie pracy.

 1. Czas pracy Lekcje
 2. Podróż służbowa Lekcje
 3. Czas roboczy - Polska Zasób
 4. Usprawiedliwianie nieobecności Lekcje

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

ZFŚS tworzą pracodawcy, którzy w przeliczeniu na pełne etaty zatrudniają co najmniej 20 pracowników (na 01.01 danego roku). W przypadku jednostek budżetowych i samorządowych ZFŚS jest tworzony obowiązkowo, niezależnie od liczby zatrudnianych pracowników.

 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Lekcja
 2. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r.o ZFŚS Zasób

Wynagrodzenia za czas niewykonywanej pracy

 1. Wynagrodzenia Zasób
 2. Kwoty wynagrodzeń min. uczniów Zasób
 3. Wynagrodzenie w przypadku przyjęcia pracownika do pracy w trakcie miesiąca Zasób
 4. Jak obliczyć wynagrodzenie za godziny nadliczbowe? Zasób
 5. Teczka, wygląd i struktura, lista typowych błędów Zasób
 6. Karta zasiłkowa Zasób

Pozapłacowe świadczenia pracownicze

Przegląd wybranych pozapłacowych świadczeń na rzecz pracowników oraz pozapłacowych systemów motywacyjnych a w szczególności: systemy pakietowe/kafetoryjne, świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, czas na podnoszenia kwalifikacji, podróże służbowe oraz pozapłacowe świadczenia motywacyjne w kontraktach managerskich. Lekcje

 1. Podróż służbowa, źródła prawne Zasób
 2. Druk wyjazdu służbowego (fakultatywnie) Zasób
 3. Diety i ryczałty Zasób
 4. Rozliczenia krajowej podróży służbowej Zasób 

Kontrola i dyscyplina

W tej sekcji znajdują się lekcje: Kontrola przez Państwową Inspekcję Pracy. Dowiesz się z niej, o procedurze kontrolnej, zakresie kontroli przestrzegania prawa pracy, legalności zatrudnienia oraz bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy. Kolejna lekcja dotyczy kar.

 1. Kontrola przez Państwową Inspekcję Pracy Lekcje
 2. Kary porządkowe Lekcje
 3. RODO

Urlopy związane z rodzicielstwem

 1. Kalendarz urlopów rodzica Adres URL

Ćwiczenia komputerowe

 1. Płatnik Strona

Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP

Wybrane zagadnienia BHP.

 1. BHP, przepisy, praktyczne rozwiązania Lekcje
 2. Wprowadzenie do SZBHP Lekcje
 3. Szkolenia BHP- obieg dokumentów Lekcje
 4. Metody szkolenia stanowiskowego BHP Lekcje
 5. Miejsca pracy Lekcje
 6. Postępowanie powypadkowe Lekcje
 7. Oddziaływanie środowiska termicznego na organizm człowieka Zasób
 8. Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy Zasób

Szczegóły

Jeśli to jest kurs na odległość, prosimy zignorować datę rozpoczęcia i zakończenia kursu!

Od 12-12-2022 9:00
Do 27-01-2023 18:00
Rejestracja do 05-09-2023
Opłata 1.230,00PLN
Godzin 20h + 80h e-learning
Forma Stacjonarnie i zdalnie
Start Chcesz zapłacić bonem szkoleniowym? Wypełniony wniosek www.idz.do/kadrybonem
Koniec Egzamin
Miejsce
Powstańców 8, 44-351 Turza Śląska
Powstańców 8 Turza Śl. , śląskie 44-351 Poland
Powstańców 8, 44-351 Turza Śląska
1.230,00PLN
w górę