Niniejszy dokument przedstawia zasady postępowania w biznesie, którymi na co dzień kierują się Zarząd, pracownicy oraz współpracownicy Śląska Akademia Nauki i Rozwoju Sp. z o.o. podczas wykonywania swoich obowiązków zawodowych, w tym podczas kontaktów z Klientem wewnętrznym (pracownicy) i zewnętrznym (klienci, współpracownicy, osoby trzecie).

Kodeks łączy w sobie zasady poszanowania prawa i wszelkich przepisów, ze szczególnym uwzględnieniem poszanowania godności człowieka oraz etycznego zachowania. Stanowi on ramy działania i postępowania w Śląska Akademia Nauki i Rozwoju Sp. z o.o. Kodeks etyczny obowiązuje wszystkie osoby zatrudnione i współpracujące z naszą firmą. Zebrane w niniejszym dokumencie zasady są bezwzględnie przestrzegane przez wszystkie osoby reprezentujące Śląska Akademia Nauki i Rozwoju Sp. z o.o., a naruszenie ich jest naganne i nie jest tolerowane.

Klienci

 1. Dostarczamy usługi i towary wartościowe, dobrej jakości, solidnie wykonane i bezpieczne w użytkowaniu.
 2. W przedsięwzięciach reklamowych i innych formach przekazu nie podajemy przesadzonych lub niepełnych informacji.
 3. Dla zapewnienia pełnej satysfakcji klientów zapewniamy wysoki standard usług poszkoleniowych.
 4. Współpracownicy naszej firmy mają zakaz przekazywania swoim klientom w jakiejkolwiek formie pieniędzy oraz prezentów, które mogą być traktowane jako korzyści materialne.
 5. Unikamy praktyk, zmierzających do sztucznego zwiększenia sprzedaży przez jakiekolwiek przedsięwzięcia marketingowe zgodne czy niezgodne z prawem.
 6. Utrzymujemy w tajemnicy zastrzeżone informacje uzyskane od klienta.
 7. Nasza strona www jest ofertą jeśli znajduje się na niej cena za usługę czy towar.
 8. Nasze strony staramy się aktualizować na bieżąco.

Tak zwani pracownicy, a u nas współpracownicy

 1. Jeśli to nie jest absolutnie konieczne nie tworzymy relacji opartych na prawie pracy.
 2. Wyznajemy zasadę równorzędności współpracowników względem siebie.
 3. Stosunki cywilnoprawne opieramy na dobrowolności uczestnictwa.
 4. Stosunki cywilnoprawne opieramy na  szacunku dla godności osobistej, wolności sumienia i wyboru.
 5. Przyjmujemy współpracowników, biorąc pod uwagę kwalifikacje i kompetencje wymagane w danej roli.
 6. Rzetelnie informujemy współpracowników o perspektywach zatrudnienia.
 7. Zapewniamy czyste, zdrowe i bezpieczne środowisko pracy.
 8. Zapewniamy poufność danych medycznych przekazywanych przez współpracowników.
 9. Stosujemy reguły transparentnej polityki wynagradzania.
 10. Wspieramy ich karierę w firmie i poza nią.
 11. Informujemy pracowników o celach swojej działalności.
 12. Nie tolerujemy molestowania seksualnego i innych form maltretowania psychicznego lub fizycznego współpracowników.
 13. Jesteśmy otwarci na poszerzenie kręgu partnerskiego.

Konkurencja

 1. Uczciwie współzawodniczymy z konkurentami.
 2. Nie podważamy ich reputacji.
 3. Zachowujemy poufne informacje dla siebie.
 4. Nie pozyskujemy informacji dotyczących konkurencji środkami nielegalnymi.
 5. Nie stosujemy niezgodnych z prawem praktyk handlowych.

Środowisko naturalne

 1. Dążymy do pełnej odpowiedzialności za środowisko naturalne w ramach naszej działalności.
 2. Zwracamy uwagę na ochronę środowiska, starannie gospodarując zasobami naturalnymi.
 3. Jeśli to tylko możliwe, nie drukujemy na papierze i na tworzywach sztucznych.

Prawo, religia, polityka, treści

 1. Nasz organizacja jest areligijna i apolityczna.
 2. Działamy z pełnym szacunkiem dla prawa, będącego wyrazem prawnie wybranych władz na poziomie lokalnym, regionalnym i ogólnokrajowym.
 3. Nie wspieramy działań politycznych opartych na propagowaniu nienawiści, uprzedzeń lub dyskryminacji wobec jakichkolwiek grup lub osób.
 4. Nie traktujemy przedstawicieli polityki, religii w sposób uprzywilejowany.
 5. Szanujemy prawa autorskie oraz licencje.

Moralność i sumienie

 1. Wszystkie osoby są traktowane z szacunkiem i uczciwością, niezależnie od ich przekonań religijnych.
 2. Umożliwiamy współpracownikom korzystanie z dni wolnych związanych z ich ważnymi świętami religijnymi. To może obejmować elastyczne godziny pracy, dni urlopowe lub inne opcje dostosowane do potrzeb pracowników.
 3. Z ciekawością i uważnością podchodzimy do okazji, na których współpracownicy mogą dzielić się informacjami na temat swoich tradycji religijnych. Wspieramy budowanie wzajemnego zrozumienia i szacunku poprzez edukację.
 4. Jeśli to możliwe, dajemy współpracownikom przestrzeń, w której mogą praktykować swoją religię, na przykład miejsce do modlitwy.
 5. Wspieramy atmosferę, w której każdy może czuć się akceptowany i doceniany bez względu na swoje przekonania.
 6. W Akademii nie tolerujemy palenia wyrobów tytoniowych, w tym palenia nowatorskich wyrobów tytoniowych, i palenia papierosów elektronicznych.
 7. Nie umieszczamy tabliczek z informacją o zakazie palenia i nikogo nie moralizujemy.

Zamówienia Publiczne

 1. Nie wręczamy prezentów, obietnic korzyści lub udzielania gratyfikacji finansowych.
 2. W naszych ofertach przedstawiamy warunki merytoryczne, które jesteśmy w stanie rzeczywiście spełnić.
 3. Prezentujemy nasze osiągnięcia i doświadczenia w sposób rzetelny.
 4. Nie angażujemy się w działania dyskredytujące naszych konkurentów.

Seniorzy i juniorzy

 1. Szanujemy i wspieramy potrzeby edukacyjne zarówno dzieci, jak i seniorów, zapewniając im odpowiednie środowisko do nauki.
 2. Angażujemy się w rozwój programów edukacyjnych, które uwzględniają różnorodność wiekową i potrzeby uczniów w różnych grupach wiekowych.
 3. Tworzymy atmosferę otwartości i tolerancji, w której wszyscy uczestnicy, bez względu na wiek, mogą czuć się akceptowani i doceniani.
 4. Uznajemy i doceniamy wkład dzieci i seniorów w proces edukacyjny oraz ich rolę w budowaniu społeczeństwa opartego na wartościach solidarności i współpracy.

Dziękuję za ciekawość i uważność!

Mam nadzieję, że treść okazała się przydatna i interesująca. Nie zapomnij zapisać się do naszego newslettera, aby otrzymywać kwartalne aktualizacje na temat zarządzania finansami, instrumentarium instruktora i trenera oraz strategii firmy zorientowanej na usługi profesjonalne. Jeśli masz pytania lub chciałbyś podzielić się swoimi uwagami, śmiało skontaktuj się ze nami za pośrednictwem okienka czatu w prawym dolnym rogu ekranu. Do zobaczenia w kolejnych artykułach!

Wierzymy, że praca z Akademią sprawia Ci przyjemność. Dołącz do nas w serwisie Facebook lub Google i opowiedz nam o swoich doświadczeniach.

Migawki

Kurs offline?

Tradycyjnie, zwrotem kurs offline, oznacza się kurs w klasie czyli naocznie (fizycznie). W terminologii Akademii zaś tym terminem oznaczamy kursy zdigitalizowane (a wiec w pewnym sensie także online), w których całość aktywności (tematów, sekcji, zadań), w których uczestniczy uczestnik kursu (adept) dzieje się asynchronicznie (czyli, że nie tu i teraz). Ta interakcja z innymi uczniami i/lub nauczycielem może być Forum, Zadaniem, Testem itd. Zatem bez bezpośredniego kontaktu nauczającego i uczącego się, ale z możliwością stałej konsultacji z prowadzącymi zajęcia, po zasobach kursu poruszacie się samodzielnie w dogodnej dla Was porze.

Status zabezpieczeń COVID-19 | Poziom 1: wdrożenie podstawowych rygorów sanitarnych. Praca świadczona głównie stacjonarnie, wdrożenie ograniczeń w funkcjonowaniu Akademii.