Kurs z metodyki prowadzenia szkoleń BHP-Bezpieczeństwo i higiena pracy, inne - Wiedza & Praktyka | Śląska Akademia Nauki i Rozwoju

Kurs z metodyki prowadzenia szkoleń BHP

Kurs jest dedykowany dla: wszystkich zainteresowanych kształceniem na kursach i instruktażach BHP.

Prosimy bezwzględnie przestrzegać terminów opisanych w instrukcji kursu! Prawidłowo wypełniony test dostarczony jednostce szkolącej stanowi podstawę do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Polecany: specjalistom i inspektorom BHP, ratownikom medycznym, insp. PIP, lekarzom medycyny pracy, prawnikom, spec. ds. organizacji, inżynierom i technikom prowadzącym wybrane zagadnienia problemowe, specjalistom higieny pracy i ergonomii, jak też wszystkim innym zainteresowanych np. prowadzących biura kadrowo księgowe, z przygotowaniem merytorycznym i doświadczeniem zawodowym w celu przeprowadzania instruktaży i szkoleń pracowników swoich kontrahentów.

 

Szczegóły

Jeśli to jest kurs na odległość, prosimy zignorować datę rozpoczęcia i zakończenia kursu!

Od 10-05-2018
Do 10-05-2018
Rejestracja do 08-08-2021
Opłata 450,00PLN
Godzin 65
Forma Kurs jest realizowany w formie kształcenia na odległość. Zatem bez bezpośredniego kontaktu nauczającego i uczącego się, ale z możliwością stałej konsultacji z prowadzącymi zajęcia, po zasobach kursu poruszacie się samodzielnie w dogodnej dla Was porze.
Miejsce Internet | daty należy ignorować
450,00PLN
w górę