Jego pasją jest kreacja artystyczna i fotografia. Właściciel studia reklamy. Jego prace zdobywały uznanie na wielu konkursach i wystawach.

Projektował m.in. dla: FIAT, Alfa Romeo, Lancia, Diecezja Sosnowiecka (album „Jan Paweł II w Sosnowcu” (dwie edycje), Ceramika Pilch, Wydawnictwo Szkolne PWN.

Migawki

Umożliwia organizowanie w zakładzie pracy praktycznej nauki zawodu. Wynagrodzenie uczniów refinansuje Państwo. Dodatkowo po zakończeniu nauki pracodawca otrzymuje dofinansowanie w kwocie 8081 PLN. To sytuacji, w której okres kształcenia wynosił 36 miesięcy. Jeżeli był krótszy, to również dofinansowanie ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu.

Więcej…

Status zabezpieczeń COVID-19 | Poziom 1: wdrożenie podstawowych rygorów sanitarnych. Praca świadczona głównie stacjonarnie, wdrożenie ograniczeń w funkcjonowaniu Akademii.
AppStore GooglePlay
LinkedInFacebookInstagramYouTube