Transparentność Finansowa: Efektywne Komunikowanie z Interesariuszami poprzez Sprawozdania Finansowe

Transparentność Finansowa: Efektywne Komunikowanie z Interesariuszami poprzez Sprawozdania Finansowe

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak efektywnie komunikować się z różnymi grupami interesariuszy, uwzględniając najnowsze trendy? Ta książka oferuje praktyczne wskazówki i strategie, które pomogą Ci w pełnym wykorzystaniu potencjału danych finansowych w kontekście dominujących trendów. Odkryj, jak sprawozdania finansowe mogą być użytecznym narzędziem nie tylko do raportowania wyników finansowych, ale także do budowania zaufania poprzez transparentność działań związanych z ochroną środowiska, społeczną odpowiedzialnością i efektywnym zarządzaniem korporacyjnym.

W pierwszej części omówiono znaczenie danych finansowych oraz ich roli w nowoczesnej komunikacji, przybliżając również pojęcie danologii. Kolejny obszar koncentruje się na wykorzystaniu potencjału danych finansowych, prezentując narzędzia i technologie wspomagające ich analizę oraz konkretne przykłady ich efektywnego zastosowania. Następnie skupiono się na integracji zaawansowanych technologii z procesem raportowania finansowego oraz strategiach budowania zaufania poprzez zwiększanie transparentności. Kluczowym elementem pracy jest zastosowanie Open-Book Management (OBM) w komunikacji finansowej, obejmujące definicję i zasady OBM, korzyści płynące z jego wdrożenia oraz studia przypadków firm, które z sukcesem zastosowały OBM w swoich sprawozdaniach finansowych. Podsumowanie zawiera najważniejsze wnioski z analizy oraz rekomendacje dla przyszłych badań i praktyki, podkreślając znaczenie ciągłego doskonalenia komunikacji finansowej dla budowania zaufania i efektywności działania przedsiębiorstw. 

  • Wstęp 1.1. Cel i zakres pracy 1.2. Znaczenie komunikacji finansowej 1.3. Metodologia badawcza

  • Jeszcze komunikacja czy już danologia? 2.1. Definicja i znaczenie danologii 2.2. Rola danych w komunikacji finansowej 2.3. Przykłady zastosowania danologii w sprawozdaniach finansowych

  • Wykorzystanie potencjału danych finansowych 3.1. Analiza danych finansowych 3.2. Narzędzia i technologie wspomagające analizę danych 3.3. Przykłady efektywnego wykorzystania danych w raportowaniu

  • Jak pożenić technikalia w komunikacji finansowej 4.1. Integracja zaawansowanych technologii z raportowaniem finansowym 4.2. Przykłady narzędzi technologicznych 4.3. Przyszłość technologii w sprawozdaniach finansowych

  • Budowanie zaufania poprzez transparentność 5.1. Znaczenie transparentności w komunikacji finansowej 5.2. Strategie zwiększania transparentności 5.3. Przykłady firm z wysokim poziomem transparentności

  • Zastosowanie OBM (Open-Book Management) w komunikacji finansowej 6.1. Definicja i zasady OBM 6.2. Korzyści z zastosowania OBM w raportowaniu finansowym 6.3. Przykłady wdrożenia OBM w sprawozdaniach finansowych

  • Podsumowanie 7.1. Kluczowe wnioski z przeprowadzonej analizy 7.2. Rekomendacje dla przyszłych badań i praktyki 7.3. Znaczenie ciągłego doskonalenia komunikacji finansowej

Szczegóły

Od 01-06-2024
Cena finalna 89,99PLN
Cena okazyjna 59,99PLN (Do 30-09-2024 23:55)
Forma Przedsprzedaż
Format PDF
ISBN/ISSN 978-83-63504-05-2
Stron 528

Dziękuję za ciekawość i uważność!

Mam nadzieję, że treść okazała się przydatna i interesująca. Nie zapomnij zapisać się do naszego newslettera, aby otrzymywać kwartalne aktualizacje na temat zarządzania finansami, instrumentarium instruktora i trenera oraz strategii firmy zorientowanej na usługi profesjonalne. Jeśli masz pytania lub chciałbyś podzielić się swoimi uwagami, śmiało skontaktuj się ze nami za pośrednictwem okienka czatu w prawym dolnym rogu ekranu. Do zobaczenia w kolejnych artykułach!

Wierzymy, że praca z Akademią sprawia Ci przyjemność. Dołącz do nas w serwisie Facebook lub Google i opowiedz nam o swoich doświadczeniach.

Migawki

Kurs offline?

Tradycyjnie, zwrotem kurs offline, oznacza się kurs w klasie czyli naocznie (fizycznie). W terminologii Akademii zaś tym terminem oznaczamy kursy zdigitalizowane (a wiec w pewnym sensie także online), w których całość aktywności (tematów, sekcji, zadań), w których uczestniczy uczestnik kursu (adept) dzieje się asynchronicznie (czyli, że nie tu i teraz). Ta interakcja z innymi uczniami i/lub nauczycielem może być Forum, Zadaniem, Testem itd. Zatem bez bezpośredniego kontaktu nauczającego i uczącego się, ale z możliwością stałej konsultacji z prowadzącymi zajęcia, po zasobach kursu poruszacie się samodzielnie w dogodnej dla Was porze.

Status zabezpieczeń COVID-19 | Poziom 1: wdrożenie podstawowych rygorów sanitarnych. Praca świadczona głównie stacjonarnie, wdrożenie ograniczeń w funkcjonowaniu Akademii.