Kurs e-learningowy przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży

Wychowawcami w różnych formach wypoczynku mogą być osoby posiadające zaświadczenia o ukończeniu kursu dla wychowawców kolonijnych, obejmującego program określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 roku w sprawie, warunków jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. z 1997 r. nr 12, poz. 67 z późn. zm.).(wg ST-WE.5632.40.2013)

ILE TRWA? JAKI JEST KOSZT? CZY SA ZNIŻKI DLA STUDENTÓW?

Kurs trwa 36 godzin. Aby kurs był dostępny na kieszeń studenta, obowiązująca cena to 140,00 nowych polskich złotych.

WYMAGANIA WSTĘPNE

  • ukończone 18 lat,
  • średnie wykształcenie (nie dotyczy instruktorów harcerskich, o których mowa w ust. 1 pkt 5 w/w rozporządzenia, pełniących funkcję wychowawcy w formach wypoczynku prowadzonych przez organizacje harcerskie).

KIEDY KURS SIĘ ZACZYNA?

Wszystkie instrukcje uzyskasz e-mailem po wypełnieniu formularza. Kurs rozpoczyna się w momencie, jak uzyskacie e-mailowe zaproszenie do kursu (zaproszenie wysyłamy po zaksięgowaniu opłaty). W zaproszeniu jest link do otwarcia osobistej strony WWW, która przedstawia e-kurs. W tle pedagog, psycholog oraz koordynator kursu dyskretnie śledzą Twoje postępy, możesz się też zapytać ich: są do Twojej dyspozycji.

KIEDY KURS SIĘ KOŃCZY?

Jeśli zaraportujemy, że prześledziłeś wszystkie dostępne materiały, kurs się kończy. Podsumowaniem Twojego wysiłku jest test. Po zawiedzeniu odpowiedzi i wystawieniu oceny wysyłamy do Ciebie zaświadczenie o ukończeniu kursu. Pamiętaj zatem, by na początku Swojej obecności uzupełnić Swój profil.

Szczegóły

Od 05-01-2017
Opłata 140,00PLN
Prowadzi zespół Akademii
Godzin 36
Location Internet | daty należy ignorować

Zaloguj się, aby dokonać rejestracji

Migawki

Umożliwia organizowanie w zakładzie pracy praktycznej nauki zawodu. Wynagrodzenie uczniów refinansuje Państwo. Dodatkowo po zakończeniu nauki pracodawca otrzymuje dofinansowanie w kwocie 8081 PLN. To sytuacji, w której okres kształcenia wynosił 36 miesięcy. Jeżeli był krótszy, to również dofinansowanie ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu.

Więcej…

Status zabezpieczeń COVID-19 | Poziom 1: wdrożenie podstawowych rygorów sanitarnych. Praca świadczona głównie stacjonarnie, wdrożenie ograniczeń w funkcjonowaniu Akademii.
AppStore GooglePlay
LinkedInFacebookInstagramYouTube