Efektywne zarządzanie bibliografią

Efektywne zarządzanie bibliografią

Niezbędnym elementem każdego procesu badawczego, występującym niemalże na każdym etapie prac badacza, jest przegląd i analiza literatury przedmiotu (Czakon 2013, s. 48). Celem szkolenia jest zwrócenie uwagi na to, jak porządkować literaturę wykorzystując do tego bazy danych w połączeniu z nowoczesnymi narzędziami technologicznymi, jakimi są menedżery bibliografii (ang. RMS, Reference Management Software). Tego typu działania, które już niedługo staną się stałym elementem metodologii badań naukowych, powinny mieć szczególne znaczenie właśnie w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości, której zasadniczym celem jest szukanie coraz to nowszych rozwiązań wpływających na lepszą organizację i większą efektywność wykonywanych zadań i prac (Janulek 2016, s. 87).

Program ramowy

  1. Citavi: instalacja programu oraz współpraca z pluginami do Adobe i WORD,
  2. Citavi: automatyzacja tworzenia kopii projektu,
  3. Citavi: dodawanie i opisywanie źródeł publikacji offline,
  4. Citavi: dodawanie i opisywanie źródeł po nr DOI, ISBN,
  5. Citavi: dodawanie i opisywanie źródeł z pliku pdf,
  6. Citavi: wyszukiwanie w bazach danych lub katalogach,
  7. Citavi: importowanie i eksportowanie źródeł między Citavi, ORCID a Google Schoolar,
  8. Przeglądarka Chrome: dodawanie publikacji za pomocą Citavi Picker,
  9. WORD: osadzanie cytatów ze źródeł w stylu Oxford Referencing System, Harvard Referencing System: konwertowanie cytowania w tekście na cytowanie w przypisie i na odwrót.

Szczegóły

Od 27-10-2023
Opłata 100,00PLN
Prowadzi Piotr Janulek, PhD
Forma Stacjonarnie lub Online
Platforma E-akademii https://otwarta.akademia-nauki.eu/mod/customcert/edit.php?tid=12

Migawki

Umożliwia organizowanie w zakładzie pracy praktycznej nauki zawodu. Wynagrodzenie uczniów refinansuje Państwo. Dodatkowo po zakończeniu nauki pracodawca otrzymuje dofinansowanie w kwocie 8081 PLN. To sytuacji, w której okres kształcenia wynosił 36 miesięcy. Jeżeli był krótszy, to również dofinansowanie ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu.

Więcej…

Status zabezpieczeń COVID-19 | Poziom 1: wdrożenie podstawowych rygorów sanitarnych. Praca świadczona głównie stacjonarnie, wdrożenie ograniczeń w funkcjonowaniu Akademii.
AppStore GooglePlay
LinkedInFacebookInstagramYouTube