Kurs kwalifikacyjny dla czynnych zawodowo nauczycieli

Ponieważ zakwalifikowania na kurs wymaga każdorazowo odrębnej zgody Śląskiego Kuratora Oświaty należy wstrzymać się z płatnością i czekać na informacje e-mailowe o terminie płatności. Po rejestracji otrzymacie Państwo e-mail potwierdzający rejestrację wraz z wykazem dokumentów uzupełniających rejestrację (karta i skan dyplomu). Jeśli nie ma żadnych uzasadnionych przyczyn, prosimy  rejestrować się na 30 dni przed terminem rozpoczęcia kursu.

Dla kogo

Kurs nadający kwalifikacje wymagane od nauczycieli szkół w wymiarze 270 godzin (przypadku nauczycieli praktycznej nauki zawodu tylko 150 godzin) oraz praktyka pedagogiczna — w wymiarze 150 godzin.

Cena

Płatność: wymiar 270 godzin: 2 raty po 1150,00 PLN. Suma: 2230,00 PLN
Płatność: wymiar 150 godzin: 2 raty: pierwsza 1150 PLN, druga 200,00 PLN

System rabatowy (rabat odliczamy od 2 opłaty)

2 osoby, cena za osobę minus 600,00PLN (w wersji 150h minus 100,00PLN)
3 osoby, cena za osobę minus 700,00PLN (w wersji 150h minus 150PLN)
4 lub więcej cena za osobę minus 800,00PLN (w wersji 150h minus 200,00PLN)

Forma zajęć

Ćwiczenia, konwersatoria i wykłady są oparte na formule blended-learning. Uczymy zarówno tradycyjnie (60h) jak i bez bezpośredniego kontaktu nauczającego i uczącego się (konwersatoria, wykłady). Formuła blended-learning pozwala uczyć się samodzielnie w dogodnej dla Was porze, ale z możliwością stałej konsultacji z prowadzącymi zajęcia. Program został tak skonstruowany, że spełnione są wymogi formalne dotyczące tej formy nauczania oraz zapewniony jest prawidłowy proces dydaktyczny z punktu widzenia metodyki prowadzenia zajęć. Tylko dwa (2!) zjazdy (zajęcia laboratoryjne)

Adresaci

  • Czynni (zatrudnieni) nauczyciele, którzy nie mają kwalifikacji pedagogicznych.
  • Kadry prowadzącej szkolenia z ratownictwa wodnego
  • oraz innych osób, które w myśl odrębnych przepisów muszą posiadać przygotowanie pedagogiczne. 

Podstawa prawna

  1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. Nr 200, poz. 1537).
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz. 400).
  3. Kwalifikacje nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych uściśla Karta Nauczyciela (art. 1 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz ust. 2 pkt 1a i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.). Dodatkowo Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. 2009 nr 50 poz. 400) precyzuje i mówi o KURSIE PEDAGOGICZNYM w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin w powiązaniu z kierunkiem (specjalnością) kształcenia oraz pozytywnie oceniona praktyka pedagogiczna — w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin. W przypadku nauczycieli praktycznej nauki zawodu niezbędny wymiar zajęć z zakresu przygotowania pedagogicznego wynosi nie mniej niż 150 godzin. O posiadaniu przygotowania pedagogicznego świadczy dyplom ukończenia studiów lub inny dokument wydany przez uczelni, dyplom ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli lub świadectwo ukończenia kursu: kwalifikacyjny kurs pedagogiczny.

Szczegóły

Od 15-03-2017
Opłata 1 115,00PLN
Godzin 270 lub 150
Forma Z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Możliwość rejestracji zakończona. Prosimy o kontakt: +48 33 444 61 34 wew. 0 lub biuro@akademia-nauki.eu

Dziękuję za ciekawość i uważność!

Mam nadzieję, że treść okazała się przydatna i interesująca. Nie zapomnij zapisać się do naszego newslettera, aby otrzymywać kwartalne aktualizacje na temat zarządzania finansami, instrumentarium instruktora i trenera oraz strategii firmy zorientowanej na usługi profesjonalne. Jeśli masz pytania lub chciałbyś podzielić się swoimi uwagami, śmiało skontaktuj się ze nami za pośrednictwem okienka czatu w prawym dolnym rogu ekranu. Do zobaczenia w kolejnych artykułach!

Wierzymy, że praca z Akademią sprawia Ci przyjemność. Dołącz do nas w serwisie Facebook lub Google i opowiedz nam o swoich doświadczeniach.

Migawki

Kurs offline?

Tradycyjnie, zwrotem kurs offline, oznacza się kurs w klasie czyli naocznie (fizycznie). W terminologii Akademii zaś tym terminem oznaczamy kursy zdigitalizowane (a wiec w pewnym sensie także online), w których całość aktywności (tematów, sekcji, zadań), w których uczestniczy uczestnik kursu (adept) dzieje się asynchronicznie (czyli, że nie tu i teraz). Ta interakcja z innymi uczniami i/lub nauczycielem może być Forum, Zadaniem, Testem itd. Zatem bez bezpośredniego kontaktu nauczającego i uczącego się, ale z możliwością stałej konsultacji z prowadzącymi zajęcia, po zasobach kursu poruszacie się samodzielnie w dogodnej dla Was porze.

Status zabezpieczeń COVID-19 | Poziom 1: wdrożenie podstawowych rygorów sanitarnych. Praca świadczona głównie stacjonarnie, wdrożenie ograniczeń w funkcjonowaniu Akademii.