Otwarty dostęp definiujemy jako treści, w których właściciel praw autorskich do pracy naukowej przyznaje innym prawa do użytkowania, korzystając z otwartej licencji (Creative Commons lub równoważnej), umożliwiającej natychmiastowy dostęp do pracy. Postrzegamy otwarty dostęp jako prawdziwie zrównoważony model przyszłości publikacji naukowych. 

Otwarty dostęp umożliwia każdemu użytkownikowi czytanie, pobieranie, kopiowanie, rozpowszechnianie, drukowanie, przeszukiwanie lub umieszczanie linków do pełnych tekstów artykułów, w celu ich zindeksowania lub używać ich do jakichkolwiek innych zgodnych z prawem celów. Pełny tekst musi być dostępny bezpłatnie. Wszyscy nasi autorzy z chwilą dostarczenia utworu, udzielają Wydawnictwu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z utworu przez czas nieokreślony na terytorium całego świata na polach eksploatacji określonych w licencji Creative Commons lub równoważnej.

Migawki

Umożliwia organizowanie w zakładzie pracy praktycznej nauki zawodu. Wynagrodzenie uczniów refinansuje Państwo. Dodatkowo po zakończeniu nauki pracodawca otrzymuje dofinansowanie w kwocie 8081 PLN. To sytuacji, w której okres kształcenia wynosił 36 miesięcy. Jeżeli był krótszy, to również dofinansowanie ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu.

Więcej…

Status zabezpieczeń COVID-19 | Poziom 1: wdrożenie podstawowych rygorów sanitarnych. Praca świadczona głównie stacjonarnie, wdrożenie ograniczeń w funkcjonowaniu Akademii.
AppStore GooglePlay
LinkedInFacebookInstagramYouTube