Poniższa checklista pomoże ci ocenić swój abstrakt:

 1. Ile znaków wymaga Redakcja tyle wykorzystaj [wymagamy do 1300 znaków (ze spacjami) lub 300 słów],
 2. To tytuł, ale zapisany w 300 słowach.
 3. Napisz czytelnie cel napisania artykułu w sferze poznawczej i metodologicznej.
 4. Napisz czytelnie co zrobiłeś i osiągnąłeś.
 5. Jaki jest wkład koncepcyjny autora.
 6. Daj do przeczytania koledze z innej bajki i poprawiaj, aż zrozumie.
 7. Staraj się syntetyzować treść.
 8. Unikaj pustych wypełniaczy.
 9. Unikaj twierdzeń nie mających pokrycia w treści.
 10. Przeczytaj trzy pierwsze zdania streszczenia. Czy pobrałbyś cały artykuł, na bazie tych zdań?
 11. Teraz ujmij to maksymalnie w 100 znaków (ze spacjami). Oto masz Swój tytuł.

Migawki

Umożliwia organizowanie w zakładzie pracy praktycznej nauki zawodu. Wynagrodzenie uczniów refinansuje Państwo. Dodatkowo po zakończeniu nauki pracodawca otrzymuje dofinansowanie w kwocie 8081 PLN. To sytuacji, w której okres kształcenia wynosił 36 miesięcy. Jeżeli był krótszy, to również dofinansowanie ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu.

Więcej…

Status zabezpieczeń COVID-19 | Poziom 1: wdrożenie podstawowych rygorów sanitarnych. Praca świadczona głównie stacjonarnie, wdrożenie ograniczeń w funkcjonowaniu Akademii.
AppStore GooglePlay
LinkedInFacebookInstagramYouTube