Fundusze Unijne.

Jego doświadczenia zawodowe związane są z branżą szkoleniową, realizacją projektów i pozyskiwaniem funduszy unijnych. Doświadczony w samodzielnym zarządzaniu grupami projektowymi działającymi w ramach mikro- małych i średnich firm (jako kierownik projektu) oraz mikroprzedsiębiorstwem funkcjonującym w obszarze funduszy unijnych (jako prezes zarządu). Pracując dla różnorodnych instytucji szkoleniowo-doradczych pozyskał łączne dotacje na ponad 10 mln zł, a także zarządzał projektami o łącznym budżecie przekraczającym 5 mln zł. Aktualnie działa jako freelancer pisząc i koordynując projekty oraz szkoląc i doradzając osobom chcącym założyć własną firmę. Jego główną specjalnością są działania szkoleniowo – doradcze z zakresu tworzenia biznesplanu, zakładania firmy, pozyskiwania środków zewnętrznych i realizacji projektów unijnych. Podczas prowadzonych szkoleń stara się maksymalnie aktywizować uczestników, angażując ich w pracę warsztatową oraz różnego rodzaju ćwiczenia. Uważa, że nawet najnudniejszy temat można przekazać w interesujący sposób oraz sumiennie przestrzega zasady: „Nigdy nie biorę się za szkolenia, w których nie mam praktycznego zawodowego doświadczenia”. W pracy ceni sobie niezależność i konsekwencję w realizacji planów zawodowych.

Migawki

Kurs offline?

Tradycyjnie, zwrotem kurs offline, oznacza się kurs w klasie czyli naocznie (fizycznie). W terminologii Akademii zaś tym terminem oznaczamy kursy zdigitalizowane (a wiec w pewnym sensie także online), w których całość aktywności (tematów, sekcji, zadań), w których uczestniczy uczestnik kursu (adept) dzieje się asynchronicznie (czyli, że nie tu i teraz). Ta interakcja z innymi uczniami i/lub nauczycielem może być Forum, Zadaniem, Testem itd. Zatem bez bezpośredniego kontaktu nauczającego i uczącego się, ale z możliwością stałej konsultacji z prowadzącymi zajęcia, po zasobach kursu poruszacie się samodzielnie w dogodnej dla Was porze.

Status zabezpieczeń COVID-19 | Poziom 1: wdrożenie podstawowych rygorów sanitarnych. Praca świadczona głównie stacjonarnie, wdrożenie ograniczeń w funkcjonowaniu Akademii.