Jego doświadczenia zawodowe związane są z branżą szkoleniową, realizacją projektów i pozyskiwaniem funduszy unijnych.

Doświadczony w samodzielnym zarządzaniu grupami projektowymi działającymi w ramach mikro- małych i średnich firm (jako kierownik projektu) oraz mikroprzedsiębiorstwem funkcjonującym w obszarze funduszy unijnych (jako prezes zarządu). Pracując dla różnorodnych instytucji szkoleniowo-doradczych pozyskał łączne dotacje na ponad 10 mln zł, a także zarządzał projektami o łącznym budżecie przekraczającym 5 mln zł. Aktualnie działa jako freelancer pisząc i koordynując projekty oraz szkoląc i doradzając osobom chcącym założyć własną firmę. Jego główną specjalnością są działania szkoleniowo – doradcze z zakresu tworzenia biznesplanu, zakładania firmy, pozyskiwania środków zewnętrznych i realizacji projektów unijnych. Podczas prowadzonych szkoleń stara się maksymalnie aktywizować uczestników, angażując ich w pracę warsztatową oraz różnego rodzaju ćwiczenia. Uważa, że nawet najnudniejszy temat można przekazać w interesujący sposób oraz sumiennie przestrzega zasady: „Nigdy nie biorę się za szkolenia, w których nie mam praktycznego zawodowego doświadczenia”. W pracy ceni sobie niezależność i konsekwencję w realizacji planów zawodowych.

Migawki

Umożliwia organizowanie w zakładzie pracy praktycznej nauki zawodu. Wynagrodzenie uczniów refinansuje Państwo. Dodatkowo po zakończeniu nauki pracodawca otrzymuje dofinansowanie w kwocie 8081 PLN. To sytuacji, w której okres kształcenia wynosił 36 miesięcy. Jeżeli był krótszy, to również dofinansowanie ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu.

Więcej…

Status zabezpieczeń COVID-19 | Poziom 1: wdrożenie podstawowych rygorów sanitarnych. Praca świadczona głównie stacjonarnie, wdrożenie ograniczeń w funkcjonowaniu Akademii.
AppStore GooglePlay
LinkedInFacebookInstagramYouTube