Lektor języka migowego. Specjalizuje się w terminologii medycznej. Absolwentka kursów języka migowego dla służb społecznych.

Motto: Sprawia mi wiele radości pomaganie osobom niesłyszącym i pokochałam język migowy.

Ekonomistka z zawodu, z pasji lektor języka migowego. Udziela się jako tłumacz języka migowego m.in. na Politechnice Opolskiej. Zaangażowana społecznie.

Tłumacz języka migowego Opole

Migawki

Umożliwia organizowanie w zakładzie pracy praktycznej nauki zawodu. Wynagrodzenie uczniów refinansuje Państwo. Dodatkowo po zakończeniu nauki pracodawca otrzymuje dofinansowanie w kwocie 8081 PLN. To sytuacji, w której okres kształcenia wynosił 36 miesięcy. Jeżeli był krótszy, to również dofinansowanie ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu.

Więcej…

Status zabezpieczeń COVID-19 | Poziom 1: wdrożenie podstawowych rygorów sanitarnych. Praca świadczona głównie stacjonarnie, wdrożenie ograniczeń w funkcjonowaniu Akademii.
AppStore GooglePlay
LinkedInFacebookInstagramYouTube