Lektor języka migowego.

. Specjalizuje się w terminologii medycznej. Absolwentka kursów języka migowego dla służb społecznych. Ekonomistka z zawodu, z pasji lektor języka migowego. Udziela się jako tłumacz języka migowego m.in. na Politechnice Opolskiej. Zaangażowana społecznie.

Tłumacz języka migowego Opole

Motto: Sprawia mi wiele radości pomaganie osobom niesłyszącym i pokochałam język migowy.

Migawki

Niniejszy dokument przedstawia zasady postępowania w biznesie, którymi na co dzień kierują się Zarząd, pracownicy oraz współpracownicy Śląska Akademia Nauki i Rozwoju Sp. z o.o. podczas wykonywania swoich obowiązków zawodowych, w tym podczas kontaktów z Klientem wewnętrznym (pracownicy) i zewnętrznym (klienci, współpracownicy, osoby trzecie).

Więcej…

Status zabezpieczeń COVID-19 | Poziom 1: wdrożenie podstawowych rygorów sanitarnych. Praca świadczona głównie stacjonarnie, wdrożenie ograniczeń w funkcjonowaniu Akademii.