Spec. ds. controllingu.

Michał Regulski, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wspólnik zarządzający w Strategic & Finance Business Partners. Posiada ponad 25-letnie doświadczenie zawodowe, z tego przez dziesięć lat pracowałe na stanowiskach menedżerskich. Od ośmiu lat prowadzi własną działalność i zajmuję się konsultingiem. Jest nauczycielem akademickim, członkiem IMA – The Association of Accountants and Financial Professionals in Business, certyfikowanym kierownik projektów, specjalistą ds. controllingu i kontrolerem finansowym. Doradza w zakresie zarządzania strategicznego i rozwoju biznesu, sukcesji w firmach rodzinnych, controllingu i zarządzania projektami. Zrealizował ponad 100 projektów w których przepracowałem blisko 10 000 godzin. Pracuje głównie z przedsiębiorcami z sektora MŚP. Współpracuje również z inkubatorami przedsiębiorczości, parkami technologicznymi i funduszami venture capital.

Migawki

Niniejszy dokument przedstawia zasady postępowania w biznesie, którymi na co dzień kierują się Zarząd, pracownicy oraz współpracownicy Śląska Akademia Nauki i Rozwoju Sp. z o.o. podczas wykonywania swoich obowiązków zawodowych, w tym podczas kontaktów z Klientem wewnętrznym (pracownicy) i zewnętrznym (klienci, współpracownicy, osoby trzecie).

Więcej…

Status zabezpieczeń COVID-19 | Poziom 1: wdrożenie podstawowych rygorów sanitarnych. Praca świadczona głównie stacjonarnie, wdrożenie ograniczeń w funkcjonowaniu Akademii.