Michał Regulski, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wspólnik zarządzający w Strategic & Finance Business Partners.

Posiada ponad 25-letnie doświadczenie zawodowe, z tego przez dziesięć lat pracowałe na stanowiskach menedżerskich. Od ośmiu lat prowadzi własną działalność i zajmuję się konsultingiem. Jest nauczycielem akademickim, członkiem IMA – The Association of Accountants and Financial Professionals in Business, certyfikowanym kierownik projektów, specjalistą ds. controllingu i kontrolerem finansowym. Doradza w zakresie zarządzania strategicznego i rozwoju biznesu, sukcesji w firmach rodzinnych, controllingu i zarządzania projektami. Zrealizował ponad 100 projektów w których przepracowałem blisko 10 000 godzin. Pracuje głównie z przedsiębiorcami z sektora MŚP. Współpracuje również z inkubatorami przedsiębiorczości, parkami technologicznymi i funduszami venture capital.

Migawki

Umożliwia organizowanie w zakładzie pracy praktycznej nauki zawodu. Wynagrodzenie uczniów refinansuje Państwo. Dodatkowo po zakończeniu nauki pracodawca otrzymuje dofinansowanie w kwocie 8081 PLN. To sytuacji, w której okres kształcenia wynosił 36 miesięcy. Jeżeli był krótszy, to również dofinansowanie ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu.

Więcej…

Status zabezpieczeń COVID-19 | Poziom 1: wdrożenie podstawowych rygorów sanitarnych. Praca świadczona głównie stacjonarnie, wdrożenie ograniczeń w funkcjonowaniu Akademii.
AppStore GooglePlay
LinkedInFacebookInstagramYouTube