Doktor. Absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informatycznych PW w zakresie informatyki oraz Wydziału Inżynierii Produkcji PW w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem.

Dziedzinę informatyki oraz zarządzania połączył w rozprawie doktorskiej obronionej w 2010 r. na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Pracę naukowa prowadził w zakresie zarządzania innowacjami w małych i średnich przedsiębiorstwach IT. Zdobywał doświadczenia w zakresie zarządzania i zastosowań informatyki w firmach telekomunikacyjnych i informatycznych (PTK Centertel Sp. z o.o., Super Media Sp. z o.o., Polnet Technologies International Sp. z o.o.), gdzie kierował projektami organizacyjno-informatycznymi, m.in.: opracowania metodyki SOA Governance w Grupie Telekomunikacja Polska, wdrożenia systemu rozliczeń dla partnerów Orange, wdrożenia systemu prowizyjnego dla sprzedawców Orange, wdrożenia systemu sprzedaży dla oferty TP w salonach Orange.

Migawki

Umożliwia organizowanie w zakładzie pracy praktycznej nauki zawodu. Wynagrodzenie uczniów refinansuje Państwo. Dodatkowo po zakończeniu nauki pracodawca otrzymuje dofinansowanie w kwocie 8081 PLN. To sytuacji, w której okres kształcenia wynosił 36 miesięcy. Jeżeli był krótszy, to również dofinansowanie ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu.

Więcej…

Status zabezpieczeń COVID-19 | Poziom 1: wdrożenie podstawowych rygorów sanitarnych. Praca świadczona głównie stacjonarnie, wdrożenie ograniczeń w funkcjonowaniu Akademii.
AppStore GooglePlay
LinkedInFacebookInstagramYouTube