Trener emisji głosu.

Jego zainteresowania obejmują przyrodę, medycynę i zielarstwo. Hobbistycznie pisze opowiadania, wiersze i książki. Jego wielką pasją jest śpiew. Śpiewa w chórach oraz solo. W wolnych chwilach rzeźbie, rysuje oraz jeżdżi konno. Lubi zdobywać wiedzę i poznawać nowych ludzi. Wielką przyjemność sprawia mu praca z dziećmi i młodzieżą. W swojej pracy z dziećmi kieruje się w dużej mierze zasadami Janusza Korczaka, a motto jakie przyświeca jego nauczaniu to „Zrozumienie, to klucz do zdobycia wiedzy”.

Migawki

Kurs offline?

Tradycyjnie, zwrotem kurs offline, oznacza się kurs w klasie czyli naocznie (fizycznie). W terminologii Akademii zaś tym terminem oznaczamy kursy zdigitalizowane (a wiec w pewnym sensie także online), w których całość aktywności (tematów, sekcji, zadań), w których uczestniczy uczestnik kursu (adept) dzieje się asynchronicznie (czyli, że nie tu i teraz). Ta interakcja z innymi uczniami i/lub nauczycielem może być Forum, Zadaniem, Testem itd. Zatem bez bezpośredniego kontaktu nauczającego i uczącego się, ale z możliwością stałej konsultacji z prowadzącymi zajęcia, po zasobach kursu poruszacie się samodzielnie w dogodnej dla Was porze.

Status zabezpieczeń COVID-19 | Poziom 1: wdrożenie podstawowych rygorów sanitarnych. Praca świadczona głównie stacjonarnie, wdrożenie ograniczeń w funkcjonowaniu Akademii.