Programista.

Web Developer z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w programowaniu PHP. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracowaniu z systemami operacyjnymi Windows/Linux, bazami danych MySQL pod kontem projektowania i wdrażania stron internetowych. Ponad trzy lata pracował w Londynie w znanych studiach projektowych takich jak www.brightlemon.com oraz www.bigkidlondon.com. Od ponad dwóch lat pracuje z systemem CMS Drupal. Rozwija własne zainteresowania. Interesuje się pływaniem, podróżowaniem czytaniem dobrych książek.

Motto: Koniec języka (PHP) za przewodnika

Migawki

Niniejszy dokument przedstawia zasady postępowania w biznesie, którymi na co dzień kierują się Zarząd, pracownicy oraz współpracownicy Śląska Akademia Nauki i Rozwoju Sp. z o.o. podczas wykonywania swoich obowiązków zawodowych, w tym podczas kontaktów z Klientem wewnętrznym (pracownicy) i zewnętrznym (klienci, współpracownicy, osoby trzecie).

Więcej…

Status zabezpieczeń COVID-19 | Poziom 1: wdrożenie podstawowych rygorów sanitarnych. Praca świadczona głównie stacjonarnie, wdrożenie ograniczeń w funkcjonowaniu Akademii.