Web Developer z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w programowaniu PHP.

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracowaniu z systemami operacyjnymi Windows/Linux, bazami danych MySQL pod kontem projektowania i wdrażania stron internetowych. Ponad trzy lata pracował w Londynie w znanych studiach projektowych takich jak www.brightlemon.com oraz www.bigkidlondon.com. Od ponad dwóch lat pracuje z systemem CMS Drupal. Rozwija własne zainteresowania. Interesuje się pływaniem, podróżowaniem czytaniem dobrych książek.

Motto: Koniec języka (PHP) za przewodnika

Migawki

Umożliwia organizowanie w zakładzie pracy praktycznej nauki zawodu. Wynagrodzenie uczniów refinansuje Państwo. Dodatkowo po zakończeniu nauki pracodawca otrzymuje dofinansowanie w kwocie 8081 PLN. To sytuacji, w której okres kształcenia wynosił 36 miesięcy. Jeżeli był krótszy, to również dofinansowanie ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu.

Więcej…

Status zabezpieczeń COVID-19 | Poziom 1: wdrożenie podstawowych rygorów sanitarnych. Praca świadczona głównie stacjonarnie, wdrożenie ograniczeń w funkcjonowaniu Akademii.
AppStore GooglePlay
LinkedInFacebookInstagramYouTube