Spec. psychologii zarządzania.

Specjalista psychologii zarządzania. Prowadzi warsztaty dla Rad Pedagogicznych.. Specjalista psychologii zarządzania. Pracownik szkoły z pasją wspomagający pracę nauczycieli, wspierający uczniów i ich rodziców a także dbający o wizerunek szkoły. Prowadzi warsztaty dla Rad Pedagogicznych z każdej dziedziny dotyczącej kontaktów międzyludzkich i rozwoju osobistego. Organizuje szkolenia dla pracowników sekretariatu. Mocno zaangażowana w poprawę warunków pracy, dbająca o atmosferę i stojąca na straży etyki zawodowej.

Trudno być doskonałym, ale trzeba do tego zmierzać!

Migawki

Kurs offline?

Tradycyjnie, zwrotem kurs offline, oznacza się kurs w klasie czyli naocznie (fizycznie). W terminologii Akademii zaś tym terminem oznaczamy kursy zdigitalizowane (a wiec w pewnym sensie także online), w których całość aktywności (tematów, sekcji, zadań), w których uczestniczy uczestnik kursu (adept) dzieje się asynchronicznie (czyli, że nie tu i teraz). Ta interakcja z innymi uczniami i/lub nauczycielem może być Forum, Zadaniem, Testem itd. Zatem bez bezpośredniego kontaktu nauczającego i uczącego się, ale z możliwością stałej konsultacji z prowadzącymi zajęcia, po zasobach kursu poruszacie się samodzielnie w dogodnej dla Was porze.

Status zabezpieczeń COVID-19 | Poziom 1: wdrożenie podstawowych rygorów sanitarnych. Praca świadczona głównie stacjonarnie, wdrożenie ograniczeń w funkcjonowaniu Akademii.