Psychopedagog, socjoterapeuta, Coach (również Coach kryzysowy), trener rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Motto: Bo życie to nieustanny rozwój!

Założycielka firmy szkoleniowo – coachingowej: Centrum Rozwoju i Wsparcia (. Absolwentka 1,5 rocznego szkolenia w psychoterapii poznawczo – behawioralnej w Centrum CBT w Warszawie, Praktyk NLP. Prowadzi sesje coachingowe oraz szkolenia, treningi i warsztaty z zakresu szeroko rozumianych kompetencji miękkich, aktywizacji zawodowej, również warsztaty dotyczące zarządzania kryzysem, motywowania pracowników, obsługi klienta, czy radzenia sobie z tremą i wystąpieniami publicznymi. Jako psychopedagog i socjoterapeuta wspiera rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. Od lat zainteresowana zagadnieniami z dziedziny relacji międzyludzkich, emocji i rozwoju osobistego.

Migawki

Umożliwia organizowanie w zakładzie pracy praktycznej nauki zawodu. Wynagrodzenie uczniów refinansuje Państwo. Dodatkowo po zakończeniu nauki pracodawca otrzymuje dofinansowanie w kwocie 8081 PLN. To sytuacji, w której okres kształcenia wynosił 36 miesięcy. Jeżeli był krótszy, to również dofinansowanie ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu.

Więcej…

Status zabezpieczeń COVID-19 | Poziom 1: wdrożenie podstawowych rygorów sanitarnych. Praca świadczona głównie stacjonarnie, wdrożenie ograniczeń w funkcjonowaniu Akademii.
AppStore GooglePlay
LinkedInFacebookInstagramYouTube