Zainteresowania naukowe:  Ekosystem wiedzy, Modele biznesu, Nauka o usługach, Ekonomia współpracy, Media społecznościowe, Usługi profesjonalne. Księgowy z kilkunastoletnim stażem. 

Prowadzi zajęcia z obszaru systemów informatycznych oraz rachunkowości (rachunkowość, rachunek kosztów, sprawozdawczość finansowa, prognozowanie i symulacje w przedsiębiorstwie).  Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości. Obecnie Prezes jednostki w systemie edukacji o nazwie Śląska Akademia Nauki i Rozwoju Sp. z o.o. Po godzinach Redaktor czasopisma Warsztat Coacha. Ostatnimi laty zaangażowany w organizację #TurkusoweŚniadania (największa w Europie społeczność entuzjastów Organizacji Turkusu). Naukowo zainteresowany problemami innowacyjności modeli biznesu przedsiębiorstw usług profesjonalnych. Autor recenzowanych naukowych artykułów polskich i zagranicznych (m.in. Cambridge, UK; New York, USA) jest także od 2016 r nauczycielem akademickim. 

Migawki

Umożliwia organizowanie w zakładzie pracy praktycznej nauki zawodu. Wynagrodzenie uczniów refinansuje Państwo. Dodatkowo po zakończeniu nauki pracodawca otrzymuje dofinansowanie w kwocie 8081 PLN. To sytuacji, w której okres kształcenia wynosił 36 miesięcy. Jeżeli był krótszy, to również dofinansowanie ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu.

Więcej…

Status zabezpieczeń COVID-19 | Poziom 1: wdrożenie podstawowych rygorów sanitarnych. Praca świadczona głównie stacjonarnie, wdrożenie ograniczeń w funkcjonowaniu Akademii.
AppStore GooglePlay
LinkedInFacebookInstagramYouTube