Księgowy. Dydaktyk. 

Zainteresowania naukowe:  Ekosystem wiedzy, Modele biznesu, Nauka o usługach, Ekonomia współpracy, Media społecznościowe, Usługi profesjonalne. Księgowy z kilkunastoletnim stażem. Prowadzi zajęcia z obszaru systemów informatycznych oraz rachunkowości (rachunkowość, rachunek kosztów, sprawozdawczość finansowa, prognozowanie i symulacje w przedsiębiorstwie).  Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości. Obecnie Prezes jednostki w systemie edukacji o nazwie Śląska Akademia Nauki i Rozwoju Sp. z o.o. Po godzinach Redaktor czasopisma Warsztat Coacha. Ostatnimi laty zaangażowany w organizację #TurkusoweŚniadania (największa w Europie społeczność entuzjastów Organizacji Turkusu). Naukowo zainteresowany problemami innowacyjności modeli biznesu przedsiębiorstw usług profesjonalnych. Autor recenzowanych naukowych artykułów polskich i zagranicznych (m.in. Cambridge, UK; New York, USA) jest także od 2016 r nauczycielem akademickim. 

Migawki

Kurs offline?

Tradycyjnie, zwrotem kurs offline, oznacza się kurs w klasie czyli naocznie (fizycznie). W terminologii Akademii zaś tym terminem oznaczamy kursy zdigitalizowane (a wiec w pewnym sensie także online), w których całość aktywności (tematów, sekcji, zadań), w których uczestniczy uczestnik kursu (adept) dzieje się asynchronicznie (czyli, że nie tu i teraz). Ta interakcja z innymi uczniami i/lub nauczycielem może być Forum, Zadaniem, Testem itd. Zatem bez bezpośredniego kontaktu nauczającego i uczącego się, ale z możliwością stałej konsultacji z prowadzącymi zajęcia, po zasobach kursu poruszacie się samodzielnie w dogodnej dla Was porze.

Status zabezpieczeń COVID-19 | Poziom 1: wdrożenie podstawowych rygorów sanitarnych. Praca świadczona głównie stacjonarnie, wdrożenie ograniczeń w funkcjonowaniu Akademii.