Wizja rozwoju samej Akademii wykracza poza to, co zwykle określa się nowoczesną bazą pomieszczeń, wyposażenia czy sprzętu komputerowego. Pragniemy unowocześniać zasoby zgodnie z aktualnymi potrzebami i postępem technicznym.

Z tej racji do priorytetów działań w horyzoncie najbliższych 5 lat będzie dostosowanie zajęć do wciąż nowych osobistych narzędzi komunikacji poprzez wdrażanie i implementowanie działań dydaktycznych w oparciu o Internet. Czasy, gdy Internet i komputer były mniej dostępne dla kursantów niż sala wykładowa to przeszłość. Nigdy już nie pogodzimy się z tezą, że najważniejszą wartością dla kursanta czy słuchacza jest forma kursu a nie, tak jak być powinno: obecność procesu dydaktycznego i osiągnięcie założonych w programie celów z użyciem stosownych do tychże środków.

Migawki

Umożliwia organizowanie w zakładzie pracy praktycznej nauki zawodu. Wynagrodzenie uczniów refinansuje Państwo. Dodatkowo po zakończeniu nauki pracodawca otrzymuje dofinansowanie w kwocie 8081 PLN. To sytuacji, w której okres kształcenia wynosił 36 miesięcy. Jeżeli był krótszy, to również dofinansowanie ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu.

Więcej…

Status zabezpieczeń COVID-19 | Poziom 1: wdrożenie podstawowych rygorów sanitarnych. Praca świadczona głównie stacjonarnie, wdrożenie ograniczeń w funkcjonowaniu Akademii.
AppStore GooglePlay
LinkedInFacebookInstagramYouTube