Celujemy w kompleksowe doskonalenie szkoły. Nasza oferta jest niczym bez Was. Powstaje ona głównie w oparciu o Wasze potrzeby i Wasze kompetencje. Przypominamy jednocześnie, że organy prowadzące szkoły powinny planować doskonalenia w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli. Dyrektorzy powinni monitorować doskonalenie zawodowe kadry pedagogicznej oraz na bieżąco pomagać w nabywaniu umiejętności rozwiązywania problemów wychowawczych i dydaktycznych na tle zadań danej placówki.

Migawki

Umożliwia organizowanie w zakładzie pracy praktycznej nauki zawodu. Wynagrodzenie uczniów refinansuje Państwo. Dodatkowo po zakończeniu nauki pracodawca otrzymuje dofinansowanie w kwocie 8081 PLN. To sytuacji, w której okres kształcenia wynosił 36 miesięcy. Jeżeli był krótszy, to również dofinansowanie ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu.

Więcej…

Status zabezpieczeń COVID-19 | Poziom 1: wdrożenie podstawowych rygorów sanitarnych. Praca świadczona głównie stacjonarnie, wdrożenie ograniczeń w funkcjonowaniu Akademii.
AppStore GooglePlay
LinkedInFacebookInstagramYouTube