Nauka i rozwój to dwa wzajemnie niezależne procesy. Rozwój to proces podporządkowany naturalnym rytmom, natomiast nauka to wykorzystywanie potencjału wynikającego z tego procesu.

Naszą misją jest, zatem uczyć praktycznie, nie książkowo. Nie gasić, nie zatrudniać gwiazd, wielkich mówców czy weteranów. Waszymi trenerami mają być praktycy: osoby pracujące kilkanaście lat dłużej od Was. Chętnie Wam pomogą: nawet po zakończeniu szkoleń. To symbioza edukacji i informacji. Działań na styku nauki, marketingu, informatyki. Symbioza pasji i pracy.

Akademia angażuje się w projekty dla przedsiębiorców, pragnie stworzyć warunki dla zdrowej koopetycji, współpracy, synergii i promocji. Z przyjemnością podzielimy się wiedzą z metodyki zarządzania projektami w oparciu o e-learning, w tym czujemy się kompetentni.

„Dobrze uczyć — to znaczy sprawić to, aby ktoś drugi uczył się szybko, w sposób przyjemny i dokładny”. J.A.Komeński

Migawki

Umożliwia organizowanie w zakładzie pracy praktycznej nauki zawodu. Wynagrodzenie uczniów refinansuje Państwo. Dodatkowo po zakończeniu nauki pracodawca otrzymuje dofinansowanie w kwocie 8081 PLN. To sytuacji, w której okres kształcenia wynosił 36 miesięcy. Jeżeli był krótszy, to również dofinansowanie ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu.

Więcej…

Status zabezpieczeń COVID-19 | Poziom 1: wdrożenie podstawowych rygorów sanitarnych. Praca świadczona głównie stacjonarnie, wdrożenie ograniczeń w funkcjonowaniu Akademii.
AppStore GooglePlay
LinkedInFacebookInstagramYouTube