Ważne: stosujemy się do zasady: 1 zgoda=1cel. Dlatego korzystając z naszego serwisu internetowego oraz/lub przekazując nam jakiekolwiek dane osobowe, wpierw udzielasz wyraźnej zgody na to, że jakiekolwiek dane osobowe, które przekażesz, mogą być przez nas przetwarzane w danym celu oraz wg zasad opisanych ponizej.

Na naszą politykę prywatności składają sie zadeklarowane zasady oraz obowiązujące przepisy prawa dotyczące danych osobowych. Więcej informacji w poniższych akapitach:

Dane osobowe

Pojęcie „dane osobowe” w rozumieniu tej Polityki odnosi się do takich informacji jak: imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu czy jakiekolwiek inne dane, które mogą być wykorzystane, żeby cię zidentyfikować. Podawanie przez ciebie jakichkolwiek informacji osobowych nie jest wymagane do przeglądania publicznie dostępnych części naszych serwisów internetowych. Sam możesz zdecydować o podaniu nam informacji, które uważane są za dane osobowe, przeredagowaniu ich, uaktualnieniu poprawiania wszelkich nieścisłości lub usunięciu ich. Decydując się dobrowolnie założyć konto, przekazać płatność, poprosić o poradę lub podejmując jakiekolwiek inne działania, które obejmują podanie danych osobowych, zgadzasz się na postanowienia niniejszej Polityki, a także na przechowywanie twoich danych na serwerach znajdujących się na terytorium Polski oraz na gromadzenie, przetwarzanie, przekazywanie oraz przechowywanie twoich danych osobowych przez Administratora, w zakresie, w jakim będzie to potrzebne do przeprowadzenia czynności, o które poprosiłeś.

Kto jest administratorem ww. danych osobowych

W naszej organizacji administratorem jest podmiot: Śląska Akademia Nauki i Rozwoju Sp. z o.o.

Poufność

Twoje dane osobowe przechowujemy jedynie tak długo, jak jest to rozsądnie uznane za konieczne do realizacji celów, dla którego zostały zgromadzone, lub do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi raportowania lub wymogów w zakresie przechowywania dokumentów.

Osoby małoletnie 

Osoby małoletnie, mogą podać swoje dane osobowe w niniejszym serwisie internetowym, jedynie przy udziale swojego rodzica (-ów) lub opiekuna (-ów). Jeśli jesteś rodzicem (rodzicami) lub opiekunem (opiekunami) i wyrażasz zgodę, żeby osoba małoletnia podała dane osobowe w niniejszym serwisie internetowym, to zgadzasz się na postanowienia niniejszej Polityki w odniesieniu do korzystania przez osobę małoletnią.

Zewnętrzne zasoby i dostawcy

Badamy polityki zewnętrznych dostawców dotyczące prywatności i ochrony danych, aby upewniać się, że utrzymują taki sam standard, jaki stosujemy w naszych własnych politykach. Prosimy zawsze o zapoznanie się z politykami udostępnionymi na ich stronach internetowych.

Usługi stron trzecich w celu gromadzenia danych o ruchu na stronie

Śląska Akademia Nauki i Rozwoju Sp. z o.o. i jej partnerzy zbierają informacje za pośrednictwem plików „cookie” i podobnych technologii w celu analizy trendów, administrowania stroną internetową, śledzenia nawigowania użytkowników po stronie internetowej. Takimi partnerami jest Facebook, Google, Tweeter, SMSAPI, czater.pl, NextRoll, Inc. („NextRoll”).

Skrypty

Skrypty nigdy nie są wykorzystywane przez serwis w celu zainstalowania na Twoim komputerze oprogramowania i/lub nieuprawnionego gromadzenia pochodzących od ciebie informacji. Dla poprawnego działania niektórych elementów strony niezbędne jest włączenie w przeglądarce obsługi technologii Active Scripting i JavaScript. Zawsze sprawdź dokumentację pomocy przeglądarki, żeby dowiedzieć się, jak włączyć/wyłączyć obsługę skryptów dla wybranych stron.

Pytania, skargi i kontakt

Wszelkie pytania do administratora ochrony danych mogą zostać przesłane pocztą elektroniczną pod adres podany w zakładce Kontakt. Użytkownicy są świadomi prawa do wniesienia skargi do organu nadzoru ochrony danych w kraju, w którym aktualnie mieszkają.

Źródło: https://publications.europa.eu/pl/publication-detail/-/publication/3e485e15-11bd-11e6-ba9a-01aa75ed71a1/language-pl [data dostępu: 2018-04-13]

Dziękuję za ciekawość i uważność!

Mam nadzieję, że treść okazała się przydatna i interesująca. Nie zapomnij zapisać się do naszego newslettera, aby otrzymywać kwartalne aktualizacje na temat zarządzania finansami, instrumentarium instruktora i trenera oraz strategii firmy zorientowanej na usługi profesjonalne. Jeśli masz pytania lub chciałbyś podzielić się swoimi uwagami, śmiało skontaktuj się ze nami za pośrednictwem okienka czatu w prawym dolnym rogu ekranu. Do zobaczenia w kolejnych artykułach!

Wierzymy, że praca z Akademią sprawia Ci przyjemność. Dołącz do nas w serwisie Facebook lub Google i opowiedz nam o swoich doświadczeniach.

Migawki

Kurs offline?

Tradycyjnie, zwrotem kurs offline, oznacza się kurs w klasie czyli naocznie (fizycznie). W terminologii Akademii zaś tym terminem oznaczamy kursy zdigitalizowane (a wiec w pewnym sensie także online), w których całość aktywności (tematów, sekcji, zadań), w których uczestniczy uczestnik kursu (adept) dzieje się asynchronicznie (czyli, że nie tu i teraz). Ta interakcja z innymi uczniami i/lub nauczycielem może być Forum, Zadaniem, Testem itd. Zatem bez bezpośredniego kontaktu nauczającego i uczącego się, ale z możliwością stałej konsultacji z prowadzącymi zajęcia, po zasobach kursu poruszacie się samodzielnie w dogodnej dla Was porze.

Status zabezpieczeń COVID-19 | Poziom 1: wdrożenie podstawowych rygorów sanitarnych. Praca świadczona głównie stacjonarnie, wdrożenie ograniczeń w funkcjonowaniu Akademii.