Plakat Tytuł Od Opłata Miejsc Wolnych Zamówienie
Kurs kwalifikacyjny dla czynnych zawodowo nauczycieli 15-03-2017 1 115,00PLN

Możliwość rejestracji zakończona. Prosimy o kontakt: +48 33 444 61 34 wew. 0 lub biuro@akademia-nauki.eu

Trening umiejętności pracy z grupą 15-03-2023 346,00PLN 12 12
Fotografia Fundamentalnie 15-03-2023
Emisja głosu 15-03-2023 246,00PLN 5 5
Gry i zabawy dydaktyczne 15-03-2023 50,00PLN
Osiągnięcia ucznia – sukcesami nauczyciela. Szkolenie z kompetencji coachingowych w edukacji 15-03-2023 1 463,00PLN
Kurs Business English Enterprise metodą Direct & Coaching™ Indywidualne lekcje 4 moduły 01-04-2023 19:00 3 200,00PLN

Możliwość rejestracji zakończona. Prosimy o kontakt: +48 33 444 61 34 wew. 0 lub biuro@akademia-nauki.eu

Kurs Business English Enterprise metodą Direct & Coaching™ Indywidualne lekcje 1 moduł 01-04-2023 19:00 880,00PLN

Możliwość rejestracji zakończona. Prosimy o kontakt: +48 33 444 61 34 wew. 0 lub biuro@akademia-nauki.eu

Efektywne zarządzanie bibliografią Efektywne zarządzanie bibliografią 27-10-2023 100,00PLN
Kurs pedagogiczny - propedeutyka nauczania 29-01-2024 739,60PLN

Migawki

Tradycyjnie, zwrotem kurs offline, oznacza się kurs w klasie czyli naocznie (fizycznie). W terminologii Akademii zaś tym terminem oznaczamy kursy zdigitalizowane (a wiec w pewnym sensie także online), w których całość aktywności (tematów, sekcji, zadań), w których uczestniczy uczestnik kursu (adept) dzieje się asynchronicznie (czyli, że nie tu i teraz). Ta interakcja z innymi uczniami i/lub nauczycielem może być Forum, Zadaniem, Testem itd. Zatem bez bezpośredniego kontaktu nauczającego i uczącego się, ale z możliwością stałej konsultacji z prowadzącymi zajęcia, po zasobach kursu poruszacie się samodzielnie w dogodnej dla Was porze.

Status zabezpieczeń COVID-19 | Poziom 1: wdrożenie podstawowych rygorów sanitarnych. Praca świadczona głównie stacjonarnie, wdrożenie ograniczeń w funkcjonowaniu Akademii.