Każdy użytkownik odwiedzający portal powinien zapoznać się z regulaminami w sekcji informacja o stronie. Regulamin określa prawa i obowiązki administratora i użytkowników. Każdy użytkownik powinien zapoznać się z treścią regulaminu przed korzystaniem z portalu. W przypadku, gdy użytkownik nie zgadza się przestrzegać regulaminu, nie może korzystać z portalu.

Korzystanie z portalu oznacza zgodę na przestrzeganie regulaminu. Śląska Akademia Nauki i Rozwoju Sp. z o.o. jest podmiotem prowadzącym ogólnodostępny internetowy portal edukacyjny funkcjonujący pod adresem https://www.akademia-nauki.eu. Poszczególne serwisy portalu dostępne są również pod następującymi adresami: www.zdalna.akademia-nauki.eu. Wszystkie regulacje zawarte w niniejszym regulaminie obejmują swym zakresem obowiązywania wszelkie strony internetowe, informacje, zasoby i funkcjonalność dostępną pod wszystkimi z wymienionych powyżej adresów internetowych (URI).

 1. Definicja pojęć stosowanych w regulaminie. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:
  • Administrator - Śląska Akademia Nauki i Rozwoju Sp. z o.o.,
  • Usługa - treści i korespondencje związane z procesem dydaktycznym;
  • Autor - każdą osobę, która zamieszcza jakiekolwiek treści na stronach portalu akademia-nauki.eu,
  • Portal, Serwis Internetowy, Serwis lub Serwisy Powiązane - wszystkie strony internetowe, informacje, zasoby i funkcjonalność dostępne pod adresami podanymi w punkcie 1.4 regulaminu,
  • Regulamin - niniejszy regulamin,
  • Konto - dostępne dla danego Użytkownika po zalogowaniu (podaniu Loginu i hasła) miejsce na portalu, za pośrednictwem którego Użytkownik wprowadza i zarządza danymi, opisami i innymi elementami związanymi z udziałem procesie dydaktycznym,;
  • Login, Nick - indywidualna i niepowtarzalna nazwa użytkownika w serwisie, jaka została przez niego wybrana na etapie zakładania (rejestracji) konta w serwisie;
  • Utwór - każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, utrwalony w jakiejkolwiek postaci, zamieszczony na stronach portalu akademia-nauki.eu,
  • Użytkownik, student, Kandydat na instruktora PNZ, dydaktyk, Menadżer Kursu - osoba w korzystająca z zasobów i funkcjonalności Portalu.
 2. Korzystanie z treści Portalu
  1. Wszystkie Utwory zamieszczone w Portalu są chronione prawem autorskim. Są one tworzone w oparciu o oprogramowanie typu WCMS i udostępniane zgodnie z wolą Autorów w oparciu o licencję akademia-nauki.eu. Zarówno komercyjne jak i niekomercyjne korzystanie z wszelkich Utworów opublikowanych na stronach Portalu możliwe jest wyłącznie w zakresie przyznanym przez licencję akademia-nauki.eu.
  2. Śląska Akademia Nauki i Rozwoju zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia licencji akademia-nauki.eu w imieniu własnym oraz Autorów. 
  3. Licencja akademia-nauki.eu nie narusza gwarantowanych przez prawo autorskie uprawnień (np. co do cytatu).
  4. Chociaż Śląska Akademia Nauki i Rozwoju  Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby opisy kursów były jak najbardziej aktualne zastrzega, że mogą one zawierać błędy i nie stanowią oferty w myśl prawa handlowego.
 3. Wprowadzanie informacji do Portalu
  1. Każdy użytkownik może zostać autorem po zarejestrowaniu się w portalu. 
  2. Wszyscy użytkownicy zamieszczający treści na stronach portalu akceptują, iż od chwili ich zamieszczenia treści te są nieodwołalnie objęte licencją akademia-nauki.eu.
  3. Użytkownik nie ma prawa zamieszczać utworów, które nie są jego autorstwa (nie zostały przez niego stworzone), nie pochodzą ze źródła, które zezwala na objęcie utworu licencją openlaw.pl, np. jest to Utwór będący dobrem publicznym ("public domain") lub jest sam objęty licencją openlaw.pl, GNU FDL lub inną zgodną z licencją akademia-nauki.eu (wolne źródło). Zabrania się zamieszczania w portalu treści, które mogą naruszać prawa autorskie osób trzecich. 
  4. Użytkownik zachowuje wszelkie prawa co do utworu, którego jest autorem. Ma on prawo opublikować utwór gdzie indziej lub pod inną licencją, lecz nie może już cofnąć licencji udzielonej akademia-nauki.eu - ten tekst pozostanie na zawsze objęty licencją  akademia-nauki.eu.
  5. W przypadku zamieszczenia Utworu pochodzącego z wolnego źródła (ust. 4 tiret drugie in fine) konieczne jest dodanie informacji o prawach autorskich i, jeśli jest to Utwór dostępny w sieci, dołączenie do niego linku zwrotnego. 
  6. Autorzy mają obowiązek preferowania treści oryginalnych w przeciwieństwie do tekstów objętych prawami autorskimi.
  7. Zamieszczenie przez użytkownika jakichkolwiek treści na stronach serwisu nie powoduje powstania między użytkownikiem a Śląską Akademią Nauki i Rozwoju Sp. z o.o. żadnego stosunku zobowiązaniowego, w szczególności nie rodzi roszczeń o wynagrodzenie. Śląska Akademia Nauki i Rozwoju Sp. z o.o.  jest jednak związana licencją akademia-nauki.eu w takim samym stopniu, jak każdy inny podmiot korzystający z opublikowanych w oparciu o ww. licencję utworów.
 4. Treści niezgodne z prawem
  1. Poza ochroną praw osób trzecich (punkt 4.3) Użytkownicy nie mają prawa zamieszczania w portalu treści w jakikolwiek inny sposób naruszających prawo. W szczególności zabrania się zamieszczania treści zniesławiających czy obraźliwych.
  2. Śląska Akademia Nauki i Rozwoju  Sp. z o.o. zastrzega sobie bezwarunkowe prawo do usuwania wszelkich treści zamieszczonych w portalu naruszających prawo. 
  3. Śląska Akademia Nauki i Rozwoju Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do udzielania organom ścigania lub osobom trzecim, których prawa naruszono, wszelkiej pomocy przy dochodzeniu praw i roszczeń wynikających z naruszenia prawa przez publikację w portalu treści niezgodnych z prawem.
 5. Odpowiedzialność za treści i poglądy zamieszczane w serwisie
  1. Śląska Akademia Nauki i Rozwoju Sp. z o.o. nie gwarantuje w żaden sposób prawidłowości treści czy poglądów zamieszczonych na stronach portalu. Tym samym nie ponosi ona żadnej odpowiedzialności za błędy czy jakiekolwiek inne nieprawdziwe lub niezupełne informacje. Każdy użytkownik jest odpowiedzialny za odpowiednie zweryfikowanie prezentowanych na łamach portalu informacji.
  2. W szczególności Śląska Akademia Nauki i Rozwoju Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z zastosowania informacji opublikowanych na stronach Portalu.
  3. Kolory przedmiotów na zdjęciach mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych ze względu na ustawienia komputera i monitora (np. nasycenie kolorów).
 6. Ochrona danych osobowych
  1. Rejestracja w portalu akademia-nauki.eu oraz serwisów wymienionych w  punkcie 1.2 oznacza wyrażenie zgody przez Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 roku, Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia rejestracji oraz umożliwienia korzystania z usług.
  2. Dane udostępniane przez użytkowników przy rejestracji są traktowane poufnie i nie są udostępniane przez Śląską Akademię Nauki i Rozwoju Sp. z o.o. żadnym osobom trzecim poza wyjątkami określonymi w punkcie 5.
  3. Konto może zostać usunięte przez administratora bez jakichkolwiek uprzedzeń, co spowoduje całkowite i bezpowrotne usunięcie Konta jeżeli administrator stwierdzi, iż użytkownik narusza postanowienia regulaminu;
  4. Za naruszenie uznaje się przekazanie dostępu do skrzynki e-mail przyporządkowanej do danego konta i profilu osobom trzecim, lub usunięcie konta skrzynki e-mail przyporządkowanej do założonego na portalu konta i profilu. W takiej sytuacji administrator pozostawia sobie prawo do usunięcia konta użytkownika i co za tym idzie zaprzestania świadczenia usług;
  5. Śląska Akademia Nauki i Rozwoju Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za dostęp do danych osobowych przez osoby trzecie wynikłe z udostępnienia danych dostępu do portalu (nazwa użytkownika i hasło) innym osobom przez użytkownika.
  6. Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe i do ich poprawiania.
 7. Cookies i inne podobne technologie
  1. Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, laptopie, smartfonie, Smart TV) oraz uzyskującym do nich dostęp jest Śląska Akademia Nauki i Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie.
  2. Zamieszczać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i korzystać z nich mogą także podmioty współpracujące administratorem, m.in. partnerzy świadczący usługi analityczne, reklamodawcy, twórcy aplikacji, sieciowe agencje reklamowe.
  3. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika portalu Śląskiej Akademii Nauki i Rozwoju Sp.z o.o.. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika. Portal może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Co istotne, przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe. Więcej o plikach cookies pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl.
  4. NextRoll, Inc. i jego partnerzy reklamowi używają plików cookie i podobnych technologii na tej stronie i w całej sieci do zbierania i wykorzystywania danych osobowych (np. adresu IP). Jeśli wyrazisz zgodę, pliki cookie, identyfikatory urządzeń lub inne informacje mogą być przechowywane lub dostępne na Twoim urządzeniu w celach opisanych poniżej. Możesz kliknąć „Zezwól na wszystko” lub „Odrzuć wszystkie” albo kliknąć Ustawienia powyżej, aby dostosować swoją zgodę. Jeśli wybierzesz opcję Odrzuć wszystko, nadal będziesz mógł przeglądać zawartość tej witryny i nadal będziesz otrzymywać reklamy, ale reklamy nie będą dla Ciebie dostosowane. Możesz zmienić swoje ustawienia, kiedy tylko zobaczysz.
 8. Newsletter oraz kontakt SMS i RCS lub za pomocą podobnych technologii
  1. Kontakty za pomocą SMS dokonywane są wyłącznie po wyrażeniu zgody za pomocą formularza w serwisie.
  2. Zgoda na przekazywanie przez Śląską Akademię Nauki i Rozwoju Sp. z o.o. treści marketingowych, informacyjnych i wszelkich innych, dotyczących oferty na podany przez Użytkownika numer telefonu, w tym przy użyciu automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U z 2014 r. poz. 243 ze zm.) jest dobrowolna.
  3. W każdej chwili można wypisać się z listy kontaktowej, za pomocą tego samego formularza.
 9. Uwagi końcowe
  1. Wszelkie zmiany regulaminu będą publikowane na stronie Regulamin i obowiązują z dniem opublikowania.
  2. W wypadku, gdy dana klauzula regulaminu jest nieważna pozostała treść regulaminu pozostaje w mocy.
  3. Jeśli nie zaznaczono inaczej grafiki pochodzą z serwisu Fotolia.com lub dzieki uprzejmoścu Andrea Piacquadio.

Dziękuję za ciekawość i uważność!

Mam nadzieję, że treść okazała się przydatna i interesująca. Nie zapomnij zapisać się do naszego newslettera, aby otrzymywać kwartalne aktualizacje na temat zarządzania finansami, instrumentarium instruktora i trenera oraz strategii firmy zorientowanej na usługi profesjonalne. Jeśli masz pytania lub chciałbyś podzielić się swoimi uwagami, śmiało skontaktuj się ze nami za pośrednictwem okienka czatu w prawym dolnym rogu ekranu. Do zobaczenia w kolejnych artykułach!

Wierzymy, że praca z Akademią sprawia Ci przyjemność. Dołącz do nas w serwisie Facebook lub Google i opowiedz nam o swoich doświadczeniach.

Migawki

Kurs offline?

Tradycyjnie, zwrotem kurs offline, oznacza się kurs w klasie czyli naocznie (fizycznie). W terminologii Akademii zaś tym terminem oznaczamy kursy zdigitalizowane (a wiec w pewnym sensie także online), w których całość aktywności (tematów, sekcji, zadań), w których uczestniczy uczestnik kursu (adept) dzieje się asynchronicznie (czyli, że nie tu i teraz). Ta interakcja z innymi uczniami i/lub nauczycielem może być Forum, Zadaniem, Testem itd. Zatem bez bezpośredniego kontaktu nauczającego i uczącego się, ale z możliwością stałej konsultacji z prowadzącymi zajęcia, po zasobach kursu poruszacie się samodzielnie w dogodnej dla Was porze.

Status zabezpieczeń COVID-19 | Poziom 1: wdrożenie podstawowych rygorów sanitarnych. Praca świadczona głównie stacjonarnie, wdrożenie ograniczeń w funkcjonowaniu Akademii.