Podmioty przyjmujące uczniów i pracowników młodocianych na praktyczną naukę zawodu muszą zapewnić warunki materialne do realizacji praktycznej nauki zawodu. W szczególności chodzi o stanowiska szkoleniowe wyposażone w niezbędne urządzenia, sprzęt, narzędzia, materiały i dokumentację techniczną, uwzględniające wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy.

Na podstawie par. 8 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia, podmioty przyjmujące uczniów i młodocianych na praktyczną naukę zawodu wyznaczają instruktorów (nauczycieli) praktycznej nauki zawodu oraz opiekunów praktyk zawodowych. W orzecznictwie wskazuje się, że prawodawca powołał do życia instruktorów praktycznej nauki zawodu, by zapewnić prawidłowy tok szkolenia młodocianego pracownika i prawidłowy sposób kształtowania zawodowego przyszłego rzemieślnika. Jak zostać takim instruktorem piszemy tutaj...  

Wymagane jest zapewnienie odzieży, obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej oraz środków higieny osobistej przysługujące pracownikom na danym stanowisku pracy. Organizacja powinna też zapewnić pomieszczenia do przechowywania tych rzeczy. Ponadto należy zagwarantować nieodpłatne posiłki profilaktyczne i napoje przysługujące pracownikom na danym stanowisku pracy (zgodnie z przepisami w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów) oraz dostęp do urządzeń higieniczno-sanitarnych i pomieszczeń socjalno-bytowych. 

Cena 699,99PLN

kursu 

dla instruktorów praktycznej nauki zawodu (do końca miesiąca) 

Zamawiam (dla 1 osoby) Zamawiam (dla grupy) Wymagania...

Migawki

Tradycyjnie, zwrotem kurs offline, oznacza się kurs w klasie czyli naocznie (fizycznie). W terminologii Akademii zaś tym terminem oznaczamy kursy zdigitalizowane (a wiec w pewnym sensie także online), w których całość aktywności (tematów, sekcji, zadań), w których uczestniczy uczestnik kursu (adept) dzieje się asynchronicznie (czyli, że nie tu i teraz). Ta interakcja z innymi uczniami i/lub nauczycielem może być Forum, Zadaniem, Testem itd. Zatem bez bezpośredniego kontaktu nauczającego i uczącego się, ale z możliwością stałej konsultacji z prowadzącymi zajęcia, po zasobach kursu poruszacie się samodzielnie w dogodnej dla Was porze.

Status zabezpieczeń COVID-19 | Poziom 1: wdrożenie podstawowych rygorów sanitarnych. Praca świadczona głównie stacjonarnie, wdrożenie ograniczeń w funkcjonowaniu Akademii.