Wynagrodzenie pracownika młodocianego odbywającego przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu oraz przyuczenia zmienia się co kwartał.

 

Okres obowiązywania

Rok nauki I

Rok nauki II

Rok nauki III

1.03.2024 - 31.05.2024

brak danych

brak danych

brak danych

1.12.2023 - 29.02.2024

575,60 zł

647,55 zł

719,50 zł

1.09.2023 - 30.11.2023 

560,46 zł

630,52 zł

700,58 zł

1.06.2023 - 31.08.2023

356,21 zł

427,46 zł

498,70 zł

1.03.2023 - 31.05.2023

336,67 zł

404,01 zł

471,34 zł

1.01.2023 - 28.02.2023

324,03 zł

388,84 zł

453,65 zł

Migawki

Tradycyjnie, zwrotem kurs offline, oznacza się kurs w klasie czyli naocznie (fizycznie). W terminologii Akademii zaś tym terminem oznaczamy kursy zdigitalizowane (a wiec w pewnym sensie także online), w których całość aktywności (tematów, sekcji, zadań), w których uczestniczy uczestnik kursu (adept) dzieje się asynchronicznie (czyli, że nie tu i teraz). Ta interakcja z innymi uczniami i/lub nauczycielem może być Forum, Zadaniem, Testem itd. Zatem bez bezpośredniego kontaktu nauczającego i uczącego się, ale z możliwością stałej konsultacji z prowadzącymi zajęcia, po zasobach kursu poruszacie się samodzielnie w dogodnej dla Was porze.

Status zabezpieczeń COVID-19 | Poziom 1: wdrożenie podstawowych rygorów sanitarnych. Praca świadczona głównie stacjonarnie, wdrożenie ograniczeń w funkcjonowaniu Akademii.